Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 3 Đang online
 • 1 Thất Tâm Nhân
 • 2 Nguyễn Hưng
 • 3 Nguyễn Hưng
 • 4 Sy Nguyen
 • 5 Thất Tâm Nhân
 • 6 Huy Học
 • 7 Huy Học
 • 8 TaoCháu BàMười
 • 9 Lâm An
 • 10 Linh Xinh

Acc #30045 - Chưa xác định - Mùa trước: Không Rank

Trắng Thông Tin - Cấp: 21
Thanh toán bằng ngân hàng, momo hoặc viettelpay sẽ được giảm 20% giá trị acc


 • Riot Kayle
 • Karma
 • Kayle
 • Master Yi
 • Poppy
 • Riven
 • Tryndamere