Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 4 Đang online
  • 1 Thanh Thiết
  • 2 Hoàng Sơn
  • 3 Thanh Thiết
  • 4 Dương Tuấn Minh
  • 5 Quốc Duy Đinh
  • 6 Quốc Duy Đinh
  • 7 Quốc Duy Đinh
  • 8 Quốc Duy Đinh
  • 9 Bình Nguyễn
  • 10 Lê Quốc Huy

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Thanh Thiết #30205 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 3 ngày
2 Hoàng Sơn #30204 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 4 ngày
3 Thanh Thiết #30206 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tuần
4 Dương Tuấn Minh #30207 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tuần
5 Quốc Duy Đinh #30208 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tuần
6 Quốc Duy Đinh #30209 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tuần
7 Quốc Duy Đinh #30210 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tuần
8 Quốc Duy Đinh #30211 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tuần
9 Bình Nguyễn #30199 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tuần
10 Lê Quốc Huy #30201 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tuần
11 Lâm Định #30200 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 2 tuần
12 Hoa Minh #30198 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 3 tuần
13 Hoa Minh #30202 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 3 tuần
14 Anh Coi #30203 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 3 tuần
15 Kiếp Đỏ Đen #30195 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 3 tuần
16 Kiếp Đỏ Đen #30194 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 3 tuần
17 Kiếp Đỏ Đen #30196 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 3 tuần
18 Kiếp Đỏ Đen #30191 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 3 tuần
19 Kiếp Đỏ Đen #30190 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 3 tuần
20 Kiếp Đỏ Đen #30197 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 3 tuần
21 Thanh Thiết #30189 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 4 tuần
22 Kiếp Độc Thân #30192 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 4 tuần
23 Kiếp Độc Thân #30193 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 4 tuần
24 주기현 #30044 Chưa Rank Không Rank 114 35 140.000đ Cách đây 1 tháng
25 주기현 #30188 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
26 Linh Mán #29504 Chưa Rank Không Rank 117 37 150.000đ Cách đây 1 tháng
27 Trần Việt Thắng #29534 Chưa Rank Không Rank 102 32 120.000đ Cách đây 1 tháng
28 Quốc Duy Đinh #30165 Chưa Rank Không Rank 120 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
29 Quốc Duy Đinh #30183 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
30 Quốc Duy Đinh #30184 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
31 Quốc Duy Đinh #30185 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
32 Quốc Duy Đinh #30186 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
33 Quốc Duy Đinh #30187 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
34 Anh Coi #30179 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
35 Anh Coi #30181 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
36 Thien Son #30180 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
37 Jun Lewis #30182 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
38 Anh Coi #30175 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
39 Anh Coi #30176 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
40 Anh Coi #30177 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
41 Anh Coi #30178 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 1 tháng
42 Phong Trần #30174 Chưa Rank Không Rank 132 12 20.000đ Cách đây 2 tháng
43 Lâm An #30173 Chưa Rank Không Rank 121 12 20.000đ Cách đây 2 tháng
44 Trần Việt Thắng #29670 Chưa Rank Không Rank 103 33 140.000đ Cách đây 2 tháng
45 Ạnh Tuấn #30169 Chưa Rank Không Rank 131 12 20.000đ Cách đây 2 tháng
46 Ạnh Tuấn #30170 Chưa Rank Không Rank 125 12 20.000đ Cách đây 2 tháng
47 Anh Coi #30172 Chưa Rank Không Rank 132 12 20.000đ Cách đây 2 tháng
48 Anh Coi #29992 Chưa Rank Không Rank 107 25 120.000đ Cách đây 2 tháng
49 Lê Đức Tánh #30171 Chưa Rank Không Rank 123 12 20.000đ Cách đây 2 tháng
50 Trần Việt Thắng #29318 Chưa Rank Không Rank 69 32 120.000đ Cách đây 2 tháng