Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 7 Đang online
  • 1 Chán Đời
  • 2 Minh Huy
  • 3 Nguyễn Tới
  • 4 Đế Thiên Vô
  • 5 Dũng Chu
  • 6 Dũng Chu
  • 7 Đức Hùng
  • 8 Hiếu Thanh Lịch
  • 9 Hoàng
  • 10 Nhì Nguyễn

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Chán Đời #29338 Chưa xác định Không Rank 22 4 20.000đ Cách đây 9 giờ
2 Minh Huy #29195 Chưa Rank Không Rank 65 21 80.000đ Cách đây 21 giờ
3 Nguyễn Tới #28824 Chưa Rank Đồng 48 20 80.000đ Cách đây 22 giờ
4 Đế Thiên Vô #28798 Chưa Rank Bạc 99 43 140.000đ Cách đây 1 ngày
5 Dũng Chu #29307 Đồng I Không Rank 32 9 50.000đ Cách đây 1 ngày
6 Dũng Chu #28736 Chưa Rank Đồng 41 20 60.000đ Cách đây 1 ngày
7 Đức Hùng #29334 Chưa xác định Không Rank 38 6 40.000đ Cách đây 1 ngày
8 Hiếu Thanh Lịch #29335 Chưa xác định Không Rank 18 2 15.000đ Cách đây 1 ngày
9 Hoàng #29327 Chưa xác định Không Rank 10 8 50.000đ Cách đây 2 ngày
10 Nhì Nguyễn #29329 Chưa xác định Không Rank 36 1 50.000đ Cách đây 2 ngày
11 Vũ Công Minh #29337 Chưa xác định Không Rank 16 3 15.000đ Cách đây 2 ngày
12 Nguyễn Tuấn Kiệt #29017 Chưa Rank Không Rank 54 13 60.000đ Cách đây 2 ngày
13 Đế Thiên Vô #27708 Chưa Rank Bạc 148 51 350.000đ Cách đây 3 ngày
14 Truong Le #29311 Chưa Rank Không Rank 28 4 50.000đ Cách đây 3 ngày
15 Long #28994 Chưa Rank Không Rank 79 46 150.000đ Cách đây 3 ngày
16 Lương Minh Thông #29332 Chưa xác định Không Rank 7 1 15.000đ Cách đây 3 ngày
17 Gia Minh #29330 Chưa xác định Không Rank 23 1 15.000đ Cách đây 5 ngày
18 Tây Hồ #29331 Chưa xác định Không Rank 21 1 20.000đ Cách đây 5 ngày
19 Lương Minh Thông #29325 Chưa xác định Không Rank 10 3 15.000đ Cách đây 6 ngày
20 Lương Minh Thông #29328 Chưa xác định Không Rank 11 2 30.000đ Cách đây 6 ngày
21 Nguyễn Quang #29326 Chưa xác định Không Rank 9 3 15.000đ Cách đây 6 ngày
22 Nguyễn Thanh Phú #28065 Chưa Rank Bạc 84 34 150.000đ Cách đây 1 tuần
23 Trần Thế Hiệp #29317 Chưa Rank Không Rank 37 4 50.000đ Cách đây 1 tuần
24 Phan Huy #29229 Bạc IV Không Rank 32 16 60.000đ Cách đây 1 tuần
25 Trần Việt Thắng #29256 Đồng III Không Rank 122 52 200.000đ Cách đây 1 tuần
26 Minh Ngoc #29221 Chưa Rank Không Rank 26 22 100.000đ Cách đây 1 tuần
27 조재원 #29180 Đồng IV Không Rank 29 13 60.000đ Cách đây 1 tuần
28 Hoàng Thanh #29323 Chưa xác định Không Rank 33 8 70.000đ Cách đây 1 tuần
29 Nghiêm Văn Sơn #28468 Chưa Rank Bạc 73 25 100.000đ Cách đây 1 tuần
30 Calvin K Nguyen #29324 Đồng IV Không Rank 36 16 50.000đ Cách đây 1 tuần
31 Calvin K Nguyen #29320 Sắt II Không Rank 34 6 40.000đ Cách đây 1 tuần
32 Trần Đức Đạt #29302 Chưa Rank Không Rank 62 12 60.000đ Cách đây 1 tuần
33 Khôi Matter #29322 Chưa xác định Không Rank 2 6 20.000đ Cách đây 1 tuần
34 Tinh Vo #29287 Chưa Rank Không Rank 43 8 60.000đ Cách đây 2 tuần
35 Nguyễn Việt Vũ #29319 Chưa Rank Không Rank 73 19 70.000đ Cách đây 2 tuần
36 Nguyễn Tùng #28620 Chưa Rank Bạc 83 49 200.000đ Cách đây 2 tuần
37 Nguyễn Việt Vũ #29128 Chưa Rank Không Rank 73 40 120.000đ Cách đây 2 tuần
38 Thanh Thiết #29306 Sắt III Không Rank 25 6 40.000đ Cách đây 2 tuần
39 Trần Huỳnh Đức Tài #29314 Chưa xác định Không Rank 24 3 15.000đ Cách đây 2 tuần
40 Đàm Quang #28490 Chưa Rank Đồng 79 35 120.000đ Cách đây 2 tuần
41 Trần Thế Hiệp #29309 Chưa Rank Không Rank 32 8 40.000đ Cách đây 2 tuần
42 Tung Vu #29299 Chưa Rank Không Rank 26 6 50.000đ Cách đây 2 tuần
43 Duc Anh #29240 Chưa Rank Không Rank 84 37 150.000đ Cách đây 2 tuần
44 Nguyễn Tới #29143 Chưa Rank Không Rank 59 13 60.000đ Cách đây 2 tuần
45 Chùy Phản Kích #29296 Bạc III Không Rank 41 13 50.000đ Cách đây 2 tuần
46 Thái Hưng Nguyễn #29310 Chưa xác định Không Rank 26 3 20.000đ Cách đây 2 tuần
47 Trần Thế Hiệp #29304 Chưa xác định Không Rank 17 3 50.000đ Cách đây 2 tuần
48 Chí Hải #29268 Vàng IV Không Rank 75 32 150.000đ Cách đây 2 tuần
49 Nguyên Khoa #28169 Chưa Rank Vàng 92 44 200.000đ Cách đây 2 tuần
50 Đế Thiên Vô #29303 Đồng I Không Rank 66 13 60.000đ Cách đây 2 tuần