Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 5 Đang online
  • 1 Nâu Đá
  • 2 Socola Sativa
  • 3 Trần Việt Thắng
  • 4 Nâu Đá
  • 5 Hoàng Kao
  • 6 Nguyễn Danh Tuấn Anh
  • 7 Trần Việt Thắng
  • 8 Nguyễn Danh Tuấn Anh
  • 9 Đinh Đại
  • 10 Thien Uy Ly

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Nâu Đá #30002 Chưa Rank Không Rank 132 49 20.000đ Cách đây 1 ngày
2 Socola Sativa #29983 Chưa Rank Không Rank 56 21 120.000đ Cách đây 2 ngày
3 Trần Việt Thắng #30004 Chưa xác định Không Rank 6 1 15.000đ Cách đây 3 ngày
4 Nâu Đá #30008 Chưa Rank Không Rank 134 39 20.000đ Cách đây 4 ngày
5 Hoàng Kao #29990 Chưa xác định Không Rank 7 1 15.000đ Cách đây 5 ngày
6 Nguyễn Danh Tuấn Anh #29986 Chưa Rank Không Rank 134 41 20.000đ Cách đây 6 ngày
7 Trần Việt Thắng #29952 Chưa Rank Không Rank 129 38 150.000đ Cách đây 6 ngày
8 Nguyễn Danh Tuấn Anh #29996 Chưa Rank Không Rank 133 24 20.000đ Cách đây 6 ngày
9 Đinh Đại #29995 Chưa Rank Không Rank 134 45 20.000đ Cách đây 1 tuần
10 Thien Uy Ly #29987 Chưa Rank Không Rank 138 42 20.000đ Cách đây 1 tuần
11 Bé Bún #29994 Chưa Rank Không Rank 126 18 130.000đ Cách đây 1 tuần
12 Nguyễn Thiện #29989 Chưa xác định Không Rank 15 2 15.000đ Cách đây 1 tuần
13 Nâu Đá #29998 Chưa Rank Không Rank 142 68 20.000đ Cách đây 1 tuần
14 Thanh Liêm #29997 Chưa Rank Không Rank 133 28 20.000đ Cách đây 1 tuần
15 Nâu Đá #29981 Bạch Kim IV Không Rank 140 49 30.000đ Cách đây 2 tuần
16 Max Dao #29982 Đồng I Không Rank 51 25 80.000đ Cách đây 2 tuần
17 Trần Việt Thắng #29340 Chưa Rank Không Rank 67 47 170.000đ Cách đây 2 tuần
18 Xuân Lộc #29972 Chưa xác định Không Rank 2 1 15.000đ Cách đây 2 tuần
19 James Huynh #29985 Bạc III Không Rank 139 71 20.000đ Cách đây 3 tuần
20 Nâu Đá #29940 Bạch Kim III Không Rank 144 39 30.000đ Cách đây 3 tuần
21 Trần Việt Thắng #29764 Chưa Rank Không Rank 102 35 120.000đ Cách đây 3 tuần
22 Trần Việt Thắng #29929 Chưa Rank Không Rank 111 18 120.000đ Cách đây 3 tuần
23 Trần Việt Thắng #29973 Chưa xác định Không Rank 2 1 15.000đ Cách đây 3 tuần
24 Trần Việt Thắng #29966 Chưa xác định Không Rank 8 1 15.000đ Cách đây 3 tuần
25 Hồ Hữu Hùng #29976 Đồng I Không Rank 32 15 70.000đ Cách đây 3 tuần
26 Juden Tuấn Anh #29938 Vàng I Không Rank 141 61 30.000đ Cách đây 3 tuần
27 Juden Tuấn Anh #29980 Chưa Rank Không Rank 135 42 20.000đ Cách đây 3 tuần
28 Trịnh Đức Khoa #29951 Chưa Rank Không Rank 111 46 150.000đ Cách đây 3 tuần
29 Phan Huy #29974 Chưa Rank Không Rank 110 41 150.000đ Cách đây 3 tuần
30 Trần Việt Thắng #29650 Chưa Rank Không Rank 95 45 180.000đ Cách đây 4 tuần
31 An Nguyễn #29743 Chưa Rank Không Rank 102 112 700.000đ Cách đây 4 tuần
32 Thất Tâm Nhân #29977 Đồng IV Không Rank 44 17 60.000đ Cách đây 4 tuần
33 Lê Hoàng Phát #29969 Chưa Rank Không Rank 137 44 20.000đ Cách đây 4 tuần
34 Nguyễn Kiên #29979 Sắt IV Không Rank 55 17 70.000đ Cách đây 4 tuần
35 Thanh Liêm #15800 Chưa Rank Không Rank 42 18 110.000đ Cách đây 1 tháng
36 Nâu Đá #29963 Vàng III Không Rank 160 78 20.000đ Cách đây 1 tháng
37 Thanh Liêm #29971 Chưa Rank Không Rank 140 61 20.000đ Cách đây 1 tháng
38 Phạm Quang Minh #29970 Bạc II Không Rank 148 61 20.000đ Cách đây 1 tháng
39 Quỳnh Trâm #29906 Chưa Rank Không Rank 50 20 100.000đ Cách đây 1 tháng
40 Tuệ Ấn #29836 Chưa Rank Không Rank 105 37 150.000đ Cách đây 1 tháng
41 Nguyễn Văn Nghị #29962 Chưa Rank Không Rank 136 26 20.000đ Cách đây 1 tháng
42 Nguyễn Văn Nghị #29874 Cao Thủ Không Rank 145 25 100.000đ Cách đây 1 tháng
43 The Anh Nguyen #29948 Chưa Rank Không Rank 136 37 20.000đ Cách đây 1 tháng
44 Trần Việt Thắng #29967 Chưa Rank Không Rank 95 33 120.000đ Cách đây 1 tháng
45 The Vu #29949 Chưa Rank Không Rank 137 49 20.000đ Cách đây 1 tháng
46 Nâu Đá #29964 Vàng I Không Rank 144 65 20.000đ Cách đây 1 tháng
47 Nguyễn Minh Hiếu #29965 Chưa xác định Không Rank 21 4 20.000đ Cách đây 1 tháng
48 Tuấn Nguyễn #29960 Chưa xác định Không Rank 8 1 15.000đ Cách đây 1 tháng
49 Võ Thành Đạt #29922 Chưa Rank Không Rank 45 22 100.000đ Cách đây 1 tháng
50 Thuyết Bất Đắc #29956 Chưa xác định Không Rank 14 2 50.000đ Cách đây 1 tháng