Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 12 Đang online
  • 1 Ly Ca Tiếu
  • 2 Khúc Văn Bình
  • 3 Huy Nguyễn
  • 4 Ly Ca Tiếu
  • 5 Nguyễn Tới
  • 6 Boron Nitride
  • 7 Thảo Sơn
  • 8 Đỗ Hoàng Nam
  • 9 Nguyễn Đăng
  • 10 Hoài Nam

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Ly Ca Tiếu #28685 Chưa Rank Không Rank 47 9 50.000đ Cách đây 7 giờ
2 Khúc Văn Bình #28699 Chưa Rank Không Rank 31 5 30.000đ Cách đây 14 giờ
3 Huy Nguyễn #28725 Đồng II Không Rank 52 13 50.000đ Cách đây 16 giờ
4 Ly Ca Tiếu #28700 Chưa xác định Không Rank 14 1 30.000đ Cách đây 16 giờ
5 Nguyễn Tới #28734 Chưa Rank Không Rank 21 5 20.000đ Cách đây 17 giờ
6 Boron Nitride #28731 Chưa Rank Không Rank 43 10 50.000đ Cách đây 18 giờ
7 Thảo Sơn #28659 Chưa Rank Không Rank 75 9 70.000đ Cách đây 18 giờ
8 Đỗ Hoàng Nam #28716 Chưa xác định Không Rank 21 1 30.000đ Cách đây 2 ngày
9 Nguyễn Đăng #28730 Đồng II Không Rank 58 14 50.000đ Cách đây 2 ngày
10 Hoài Nam #28565 Chưa xác định Không Rank 45 18 100.000đ Cách đây 2 ngày
11 Đi Đúng Đường Đời #28726 Chưa Rank Không Rank 20 4 20.000đ Cách đây 2 ngày
12 Khương Duy #28686 Chưa Rank Không Rank 36 7 40.000đ Cách đây 2 ngày
13 Danh Hài Trườn #28701 Đồng II Không Rank 54 11 50.000đ Cách đây 3 ngày
14 Huy Bui #28708 Chưa xác định Không Rank 11 3 15.000đ Cách đây 3 ngày
15 Calvin K Nguyen #28690 Chưa Rank Không Rank 68 21 60.000đ Cách đây 3 ngày
16 Kim Bảo #28688 Chưa xác định Không Rank 32 2 70.000đ Cách đây 4 ngày
17 Nguyễn Quang Vinh #28646 Đồng I Không Rank 39 18 100.000đ Cách đây 4 ngày
18 Đi Đúng Đường Đời #28664 Bạc IV Không Rank 69 15 80.000đ Cách đây 4 ngày
19 Nam Nguyen #28669 Đồng III Không Rank 23 16 50.000đ Cách đây 4 ngày
20 Câm Điếc #28702 Chưa Rank Không Rank 39 12 50.000đ Cách đây 4 ngày
21 Hoàng Nam #28679 Chưa xác định Không Rank 15 2 15.000đ Cách đây 4 ngày
22 Khúc Văn Bình #28697 Chưa Rank Không Rank 26 3 20.000đ Cách đây 5 ngày
23 Thànhh Tú #28625 Chưa Rank Không Rank 58 21 70.000đ Cách đây 5 ngày
24 Phạm Viết Quý #28698 Chưa xác định Không Rank 14 5 40.000đ Cách đây 6 ngày
25 Thanh Việt #28674 Chưa xác định Không Rank 18 2 30.000đ Cách đây 6 ngày
26 Giang Nguyên Vượng #28694 Chưa Rank Không Rank 44 8 40.000đ Cách đây 6 ngày
27 Bao S Bao #28585 Bạc III Không Rank 35 13 100.000đ Cách đây 7 ngày
28 Nguyễn Long #28689 Chưa Rank Không Rank 27 1 20.000đ Cách đây 7 ngày
29 Kim Tuấn #28695 Chưa Rank Không Rank 21 9 30.000đ Cách đây 7 ngày
30 Thànhh Tú #28691 Chưa Rank Không Rank 54 9 50.000đ Cách đây 1 tuần
31 Thang Nguyen #28663 Chưa Rank Không Rank 32 2 30.000đ Cách đây 1 tuần
32 Thanh Thiết #28682 Sắt II Không Rank 33 8 30.000đ Cách đây 1 tuần
33 Ninh Quang Huy #28657 Bạc IV Không Rank 33 10 60.000đ Cách đây 1 tuần
34 Ly Ca Tiếu #28332 Bạc III Bạc 75 28 100.000đ Cách đây 1 tuần
35 Bảo Lê #28672 Chưa Rank Không Rank 43 5 40.000đ Cách đây 1 tuần
36 Xuân Nguyên #28383 Chưa xác định Không Rank 36 10 70.000đ Cách đây 1 tuần
37 Khôngyêuđừngnói Lờicayđắng #28678 Đồng IV Không Rank 51 11 50.000đ Cách đây 1 tuần
38 Bình Hoàng #28653 Chưa xác định Không Rank 34 4 40.000đ Cách đây 1 tuần
39 Hoang Nam #28603 Chưa Rank Không Rank 23 6 30.000đ Cách đây 1 tuần
40 Trương Quốc Vương #28677 Chưa xác định Không Rank 21 1 20.000đ Cách đây 1 tuần
41 Minh Vỹ #28671 Chưa Rank Không Rank 23 4 20.000đ Cách đây 2 tuần
42 Ha Vu Nguyen #28641 Đồng I Không Rank 26 9 40.000đ Cách đây 2 tuần
43 Duy Hoàng #28662 Chưa Rank Không Rank 30 2 20.000đ Cách đây 2 tuần
44 Giang Nguyên Vượng #28613 Sắt II Không Rank 60 5 60.000đ Cách đây 2 tuần
45 Thiết Phan #28493 Chưa Rank Không Rank 64 20 60.000đ Cách đây 2 tuần
46 Khôngyêuđừngnói Lờicayđắng #28661 Đồng I Không Rank 28 7 60.000đ Cách đây 2 tuần
47 Duy Hải #28666 Chưa xác định Không Rank 17 5 50.000đ Cách đây 2 tuần
48 Minh Vỹ #28628 Chưa Rank Không Rank 47 17 70.000đ Cách đây 2 tuần
49 Minh Vỹ #28655 Chưa xác định Không Rank 20 5 50.000đ Cách đây 2 tuần
50 Minh Vỹ #28658 Bạc I Không Rank 33 8 50.000đ Cách đây 2 tuần