Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 2 Đang online
  • 1 Trần Việt Thắng
  • 2 Quốc Long
  • 3 Thien Uy Ly
  • 4 Dũng Chu
  • 5 Kers Hack
  • 6 Nguyễn Hữu Quyền
  • 7 Dũng Chu
  • 8 Huy Vũ
  • 9 Đoàn Văn Vinh
  • 10 Quốc Duy Đinh

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Trần Việt Thắng #30039 Chưa Rank Không Rank 117 35 150.000đ Cách đây 18 giờ
2 Quốc Long #30127 Chưa Rank Không Rank 131 70 20.000đ Cách đây 1 ngày
3 Thien Uy Ly #30129 Chưa Rank Không Rank 132 57 20.000đ Cách đây 3 ngày
4 Dũng Chu #28892 Chưa Rank Đồng 33 22 120.000đ Cách đây 5 ngày
5 Kers Hack #30018 Chưa Rank Không Rank 106 24 100.000đ Cách đây 5 ngày
6 Nguyễn Hữu Quyền #30118 Chưa Rank Không Rank 126 30 20.000đ Cách đây 6 ngày
7 Dũng Chu #28539 Chưa Rank Đồng 35 22 140.000đ Cách đây 6 ngày
8 Huy Vũ #30125 Chưa Rank Không Rank 128 30 20.000đ Cách đây 1 tuần
9 Đoàn Văn Vinh #30126 Chưa Rank Không Rank 125 44 20.000đ Cách đây 1 tuần
10 Quốc Duy Đinh #30119 Chưa Rank Không Rank 126 25 20.000đ Cách đây 2 tuần
11 Quốc Duy Đinh #30120 Chưa Rank Không Rank 126 22 20.000đ Cách đây 2 tuần
12 Quốc Duy Đinh #30122 Chưa Rank Không Rank 125 12 20.000đ Cách đây 2 tuần
13 Quốc Duy Đinh #30123 Chưa Rank Không Rank 125 35 20.000đ Cách đây 2 tuần
14 Le Quan #30116 Chưa Rank Không Rank 130 50 20.000đ Cách đây 2 tuần
15 Quốc Duy Đinh #30113 Chưa Rank Không Rank 133 43 20.000đ Cách đây 2 tuần
16 Quốc Duy Đinh #30114 Chưa Rank Không Rank 126 24 20.000đ Cách đây 2 tuần
17 Quốc Duy Đinh #30117 Chưa Rank Không Rank 127 38 20.000đ Cách đây 2 tuần
18 Lê Xuân Nam #30115 Chưa Rank Không Rank 139 81 20.000đ Cách đây 2 tuần
19 Hung Pham #30094 Chưa Rank Không Rank 127 36 20.000đ Cách đây 2 tuần
20 Thanh Phong #30111 Chưa Rank Không Rank 128 40 20.000đ Cách đây 2 tuần
21 Thanh Phong #30110 Chưa Rank Không Rank 130 49 20.000đ Cách đây 2 tuần
22 Thanh Phong #30109 Chưa Rank Không Rank 131 55 20.000đ Cách đây 2 tuần
23 Quốc Anh #30112 Chưa Rank Không Rank 129 61 20.000đ Cách đây 3 tuần
24 Quốc Duy Đinh #30105 Chưa Rank Không Rank 127 29 20.000đ Cách đây 3 tuần
25 Quốc Duy Đinh #30107 Chưa Rank Không Rank 126 33 20.000đ Cách đây 3 tuần
26 Thất Tâm Nhân #30106 Chưa Rank Không Rank 127 43 20.000đ Cách đây 3 tuần
27 Thành Đạt #30108 Đồng I Không Rank 140 68 20.000đ Cách đây 3 tuần
28 Ayano Kiru #30085 Chưa Rank Không Rank 129 40 20.000đ Cách đây 3 tuần
29 Trương Lê Trường #30100 Chưa Rank Không Rank 127 50 20.000đ Cách đây 3 tuần
30 Thanh Phong #30099 Vàng III Không Rank 154 81 30.000đ Cách đây 3 tuần
31 Nguyễn Đạt #30092 Chưa Rank Không Rank 119 37 170.000đ Cách đây 4 tuần
32 Trần Minh Hoàng #30102 Chưa Rank Không Rank 128 45 20.000đ Cách đây 4 tuần
33 Huy Vũ #30104 Chưa Rank Không Rank 127 32 20.000đ Cách đây 4 tuần
34 Ngô Quang Chính #30101 Chưa Rank Không Rank 138 95 20.000đ Cách đây 1 tháng
35 Thien Uy Ly #30103 Chưa Rank Không Rank 136 50 20.000đ Cách đây 1 tháng
36 The Anh Nguyen #30095 Chưa Rank Không Rank 127 47 20.000đ Cách đây 1 tháng
37 Nguyễn Thiện #30096 Chưa Rank Không Rank 129 26 20.000đ Cách đây 1 tháng
38 Triệu Tử Long #30091 Chưa xác định Không Rank 12 2 15.000đ Cách đây 1 tháng
39 Thất Tâm Nhân #30093 Chưa Rank Không Rank 128 47 20.000đ Cách đây 1 tháng
40 Triệu Tử Long #30090 Chưa xác định Không Rank 23 2 15.000đ Cách đây 1 tháng
41 Khúc Văn Bình #30098 Chưa Rank Không Rank 127 47 20.000đ Cách đây 1 tháng
42 Huy Vũ #30097 Chưa Rank Không Rank 155 102 20.000đ Cách đây 1 tháng
43 Trần Việt Thắng #30079 Chưa Rank Không Rank 114 49 200.000đ Cách đây 1 tháng
44 Quốc Duy Đinh #30087 Chưa Rank Không Rank 129 32 20.000đ Cách đây 1 tháng
45 Quốc Duy Đinh #30086 Chưa Rank Không Rank 128 31 20.000đ Cách đây 1 tháng
46 Phạm Tiến Đạt #30084 Chưa Rank Không Rank 131 47 20.000đ Cách đây 1 tháng
47 Trịnh Tiến Sâm #30088 Chưa Rank Không Rank 128 27 20.000đ Cách đây 1 tháng
48 Thuận Nhỏ #30089 Chưa xác định Không Rank 22 5 15.000đ Cách đây 1 tháng
49 粪古驰 #30073 Chưa Rank Không Rank 129 15 20.000đ Cách đây 1 tháng
50 Thien Uy Ly #30082 Chưa Rank Không Rank 138 60 20.000đ Cách đây 1 tháng