Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 7 Đang online
 • 1 Nguyen Tuan
 • 2 Thànhh Tú
 • 3 Huỳnh Công Chánh
 • 4 Minh Vỹ
 • 5 Minh Vỹ
 • 6 Minh Vỹ
 • 7 Hùng Văn Hoàng
 • 8 Vũ Văn Tiệp
 • 9 Thạc Mẫn
 • 10 Phạm Phương

Acc #28323 - Chưa xác định - Mùa trước: Không Rank

Trắng Thông Tin - Cấp: 18 có Yasuo Ma Kiếm
Thanh toán bằng ngân hàng, momo hoặc viettelpay sẽ được giảm 20% giá trị acc


 • Lux Đạo Tặc
 • Yasuo Ma Kiếm
 • Akali
 • Blitzcrank
 • Fiddlesticks
 • Leona
 • Lux
 • Trundle
 • Yasuo
 • Yone