Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 7 Đang online
  • 1 Trường Nguyễn
  • 2 Minh Phú
  • 3 Toàn Thắng
  • 4 Trần Thế Hiệp
  • 5 NT Việt
  • 6 Hùng Văn Hoàng
  • 7 Thành Minh
  • 8 Nguyễn Đình Tài
  • 9 Quốc Trương
  • 10 Anhle Nguyen Nam

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Trường Nguyễn #26779 Sắt III Không Rank 23 3 50.000đ Cách đây 21 giờ
2 Minh Phú #26786 Chưa Rank Không Rank 11 1 30.000đ Cách đây 21 giờ
3 Toàn Thắng #26789 Bạc II Bạc 36 10 50.000đ Cách đây 23 giờ
4 Trần Thế Hiệp #26785 Chưa xác định Không Rank 24 4 40.000đ Cách đây 23 giờ
5 NT Việt #26783 Chưa xác định Không Rank 17 2 30.000đ Cách đây 23 giờ
6 Hùng Văn Hoàng #26791 Vàng IV Vàng 64 21 100.000đ Cách đây 1 ngày
7 Thành Minh #26788 Chưa xác định Không Rank 10 2 15.000đ Cách đây 1 ngày
8 Nguyễn Đình Tài #26775 Chưa Rank Không Rank 126 23 120.000đ Cách đây 1 ngày
9 Quốc Trương #21430 Đồng II Không Rank 34 3 100.000đ Cách đây 2 ngày
10 Anhle Nguyen Nam #26726 Sắt I Không Rank 36 14 60.000đ Cách đây 2 ngày
11 Nguyễn Quý Quỳnh #26738 Chưa xác định Không Rank 40 4 70.000đ Cách đây 2 ngày
12 Sniper Awm #26757 Đồng II Không Rank 31 11 100.000đ Cách đây 2 ngày
13 Cường Dương #26753 Đồng II Không Rank 22 3 40.000đ Cách đây 2 ngày
14 Út Duyên #26497 Chưa Rank Không Rank 22 3 40.000đ Cách đây 2 ngày
15 Thành Rengar Dương #26703 Bạc II Bạc 99 52 200.000đ Cách đây 2 ngày
16 Trần Thế Hiệp #26774 Chưa xác định Không Rank 25 4 40.000đ Cách đây 2 ngày
17 Công Luận #26742 Chưa Rank Không Rank 14 1 30.000đ Cách đây 2 ngày
18 Lê Việt #26777 Chưa xác định Không Rank 12 3 15.000đ Cách đây 2 ngày
19 Công Luận #26776 Chưa xác định Không Rank 13 1 15.000đ Cách đây 2 ngày
20 Công Luận #26534 Chưa xác định Không Rank 7 2 15.000đ Cách đây 2 ngày
21 Công Luận #26651 Chưa xác định Không Rank 9 1 15.000đ Cách đây 2 ngày
22 Trường Mặt Sắt #26773 Chưa xác định Không Rank 18 5 50.000đ Cách đây 2 ngày
23 Đỗ Dũng #20381 Chưa Rank Đồng 91 28 130.000đ Cách đây 2 ngày
24 Minh's Nhân #26749 Đồng IV Đồng 51 14 70.000đ Cách đây 3 ngày
25 Cường Ba #26708 Chưa xác định Không Rank 25 5 40.000đ Cách đây 3 ngày
26 Phuc Le #26764 Đồng III Không Rank 22 5 40.000đ Cách đây 3 ngày
27 Yassuo Hoàng #26683 Bạc II Bạc 24 6 40.000đ Cách đây 3 ngày
28 Hòa #26739 Chưa Rank Không Rank 28 5 40.000đ Cách đây 3 ngày
29 Nguyễn Văn Nam #26743 Chưa xác định Không Rank 14 2 15.000đ Cách đây 3 ngày
30 Nguyễn Văn Nam #26763 Chưa xác định Không Rank 14 1 15.000đ Cách đây 3 ngày
31 Điền Nguyễn #22557 Đồng III Không Rank 143 93 600.000đ Cách đây 4 ngày
32 Lợi Nguyễn #26765 Chưa xác định Không Rank 21 6 40.000đ Cách đây 4 ngày
33 Phạm Tiên #26766 Đồng II Không Rank 40 7 40.000đ Cách đây 4 ngày
34 Công Luận #26693 Chưa Rank Không Rank 25 8 100.000đ Cách đây 4 ngày
35 Công Luận #26713 Bạc IV Không Rank 39 13 70.000đ Cách đây 4 ngày
36 Hoàng Công Thắng #25764 Bạc I Bạc 84 36 450.000đ Cách đây 4 ngày
37 Hoàng Văn Trung #26542 Vàng III Không Rank 43 25 150.000đ Cách đây 4 ngày
38 Nguyễn Chí Linh #26767 Chưa xác định Không Rank 35 4 40.000đ Cách đây 4 ngày
39 Quý Đinh Xuân #26770 Chưa xác định Không Rank 13 1 15.000đ Cách đây 4 ngày
40 Đức Vinh #26762 Chưa xác định Không Rank 14 4 15.000đ Cách đây 4 ngày
41 Khang Nguyễn #26758 Đồng II Đồng 29 9 50.000đ Cách đây 4 ngày
42 Tai Tran #26385 Đồng II Không Rank 27 17 60.000đ Cách đây 4 ngày
43 Bí Mật #26771 Bạc II Không Rank 123 34 140.000đ Cách đây 4 ngày
44 Dinhhuy Nguyen #26756 Chưa xác định Không Rank 12 2 15.000đ Cách đây 5 ngày
45 Minh Trường Trần #26720 Chưa xác định Không Rank 14 0 30.000đ Cách đây 5 ngày
46 Hien Dao #26759 Chưa xác định Không Rank 38 5 50.000đ Cách đây 5 ngày
47 Anhle Nguyen Nam #26760 Bạc III Không Rank 112 30 140.000đ Cách đây 5 ngày
48 Hanh Hà #25238 Chưa Rank Bạc 103 30 150.000đ Cách đây 5 ngày
49 Tài Nghiêm #26695 Chưa Rank Không Rank 27 9 40.000đ Cách đây 5 ngày
50 Emiya Truong #26601 Sắt I Không Rank 65 20 150.000đ Cách đây 5 ngày