Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 6 Đang online
  • 1 Phạm Quang Minh
  • 2 Quỳnh Trâm
  • 3 Tuệ Ấn
  • 4 Nguyễn Văn Nghị
  • 5 Nguyễn Văn Nghị
  • 6 The Anh Nguyen
  • 7 Trần Việt Thắng
  • 8 The Vu
  • 9 Nâu Đá
  • 10 Nguyễn Minh Hiếu

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Phạm Quang Minh #29970 Bạc II Không Rank 148 61 20.000đ Cách đây 2 ngày
2 Quỳnh Trâm #29906 Chưa Rank Không Rank 50 20 100.000đ Cách đây 3 ngày
3 Tuệ Ấn #29836 Chưa Rank Không Rank 105 37 150.000đ Cách đây 4 ngày
4 Nguyễn Văn Nghị #29962 Chưa Rank Không Rank 136 26 20.000đ Cách đây 4 ngày
5 Nguyễn Văn Nghị #29874 Cao Thủ Không Rank 145 25 100.000đ Cách đây 4 ngày
6 The Anh Nguyen #29948 Chưa Rank Không Rank 136 37 20.000đ Cách đây 5 ngày
7 Trần Việt Thắng #29967 Chưa Rank Không Rank 95 33 120.000đ Cách đây 5 ngày
8 The Vu #29949 Chưa Rank Không Rank 137 49 20.000đ Cách đây 6 ngày
9 Nâu Đá #29964 Vàng I Không Rank 144 65 20.000đ Cách đây 6 ngày
10 Nguyễn Minh Hiếu #29965 Chưa xác định Không Rank 21 4 20.000đ Cách đây 1 tuần
11 Tuấn Nguyễn #29960 Chưa xác định Không Rank 8 1 15.000đ Cách đây 1 tuần
12 Võ Thành Đạt #29922 Chưa Rank Không Rank 45 22 100.000đ Cách đây 1 tuần
13 Thuyết Bất Đắc #29956 Chưa xác định Không Rank 14 2 50.000đ Cách đây 1 tuần
14 Long Còiz #29774 Chưa Rank Không Rank 93 20 120.000đ Cách đây 2 tuần
15 Trần Chí Hải #29947 Chưa Rank Không Rank 137 32 20.000đ Cách đây 2 tuần
16 Trần Chí Hải #29921 Chưa xác định Không Rank 25 4 50.000đ Cách đây 2 tuần
17 Nguyễn Đạt #29959 Bạc IV Không Rank 63 30 100.000đ Cách đây 2 tuần
18 Ran LinkLink #29958 Chưa Rank Không Rank 28 18 60.000đ Cách đây 2 tuần
19 Ý's Nicola #29942 Chưa Rank Không Rank 111 18 120.000đ Cách đây 2 tuần
20 Trần Việt Thắng #29123 Chưa Rank Không Rank 112 69 270.000đ Cách đây 2 tuần
21 Hoàng Hiệp #29957 Đồng IV Không Rank 32 15 60.000đ Cách đây 2 tuần
22 Gia Huy #29961 Chưa Rank Không Rank 11 2 15.000đ Cách đây 3 tuần
23 Trần Việt Thắng #29955 Chưa Rank Không Rank 54 22 100.000đ Cách đây 3 tuần
24 Nâu Đá #29950 Chưa Rank Không Rank 137 36 20.000đ Cách đây 3 tuần
25 Trần Việt Thắng #29605 Chưa Rank Không Rank 140 51 250.000đ Cách đây 3 tuần
26 Trần Việt Thắng #29881 Chưa Rank Không Rank 73 26 120.000đ Cách đây 3 tuần
27 Nguyen Tien Toan #29893 Chưa xác định Không Rank 17 10 50.000đ Cách đây 3 tuần
28 Nguyen Tien Toan #29911 Chưa xác định Không Rank 17 9 50.000đ Cách đây 3 tuần
29 Dũng Chu #29953 Chưa xác định Không Rank 6 1 15.000đ Cách đây 3 tuần
30 Dũng Chu #29954 Chưa xác định Không Rank 9 1 15.000đ Cách đây 3 tuần
31 Thanh Liêm #29939 Chưa Rank Không Rank 137 40 20.000đ Cách đây 3 tuần
32 Thanh Thiết #29935 Chưa Rank Không Rank 149 27 20.000đ Cách đây 4 tuần
33 Trần Việt Thắng #29944 Chưa Rank Không Rank 50 11 60.000đ Cách đây 4 tuần
34 Nguyễn Việt Vũ #29941 Chưa Rank Không Rank 139 27 20.000đ Cách đây 4 tuần
35 Dũng Chu #29900 Chưa xác định Không Rank 10 1 15.000đ Cách đây 4 tuần
36 Dũng Chu #29920 Chưa xác định Không Rank 10 1 15.000đ Cách đây 4 tuần
37 Nâu Đá #29931 Bạch Kim IV Không Rank 144 63 30.000đ Cách đây 4 tuần
38 Thanh Liêm #29945 Chưa Rank Không Rank 81 13 100.000đ Cách đây 4 tuần
39 Huy Do #29946 Chưa Rank Không Rank 43 16 70.000đ Cách đây 4 tuần
40 Nguyễn Việt Vũ #29923 Chưa xác định Không Rank 27 6 30.000đ Cách đây 1 tháng
41 Văn Đức #29908 Chưa Rank Không Rank 26 8 50.000đ Cách đây 1 tháng
42 Trần Quốc Nhật #29861 Chưa Rank Không Rank 106 40 180.000đ Cách đây 1 tháng
43 Gredd Propagate #29936 Chưa Rank Không Rank 159 112 20.000đ Cách đây 1 tháng
44 Khánh #29934 Chưa Rank Không Rank 146 45 20.000đ Cách đây 1 tháng
45 Đặng Quang Huy #29894 Chưa Rank Không Rank 43 16 80.000đ Cách đây 1 tháng
46 Quốc Duy Đinh #29937 Chưa Rank Không Rank 155 71 30.000đ Cách đây 1 tháng
47 The Anh Nguyen #29925 Chưa Rank Không Rank 138 34 20.000đ Cách đây 1 tháng
48 Đinh Xuân Bách #29912 Chưa Rank Không Rank 29 13 80.000đ Cách đây 1 tháng
49 Nâu Đá #29932 Đồng IV Không Rank 138 37 20.000đ Cách đây 1 tháng
50 Mai Ngọc Như #29336 Chưa Rank Không Rank 72 29 120.000đ Cách đây 1 tháng