Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 6 Đang online
  • 1 Hoàng Chung
  • 2 Huynh Ngoc Minh
  • 3 Huynh Ngoc Minh
  • 4 Vương Triệu Minh
  • 5 Minh Vỹ
  • 6 Minh Vỹ
  • 7 Hồ Mạnh Cường
  • 8 Huân Văn Trần
  • 9 Nguyễn Minh Hiếu
  • 10 Nguyễn Khánh Toàn

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Hoàng Chung #28129 Chưa Rank Không Rank 44 9 40.000đ Cách đây 4 giờ
2 Huynh Ngoc Minh #28053 Chưa xác định Không Rank 18 2 15.000đ Cách đây 6 giờ
3 Huynh Ngoc Minh #27877 Chưa xác định Không Rank 11 1 15.000đ Cách đây 7 giờ
4 Vương Triệu Minh #28157 Chưa Rank Không Rank 28 3 20.000đ Cách đây 7 giờ
5 Minh Vỹ #28143 Chưa xác định Không Rank 12 2 15.000đ Cách đây 11 giờ
6 Minh Vỹ #28135 Bạc IV Không Rank 55 14 50.000đ Cách đây 11 giờ
7 Hồ Mạnh Cường #27911 Chưa xác định Không Rank 24 2 40.000đ Cách đây 12 giờ
8 Huân Văn Trần #28149 Chưa Rank Không Rank 48 7 40.000đ Cách đây 16 giờ
9 Nguyễn Minh Hiếu #27886 Chưa xác định Không Rank 8 2 15.000đ Cách đây 17 giờ
10 Nguyễn Khánh Toàn #28142 Chưa xác định Không Rank 33 4 20.000đ Cách đây 2 ngày
11 Tim Hết Pin #28069 Chưa Rank Không Rank 53 13 80.000đ Cách đây 2 ngày
12 Nhà Vệ Sinh #28138 Chưa Rank Không Rank 47 8 40.000đ Cách đây 2 ngày
13 Nguyễn Tuấn #28131 Chưa Rank Không Rank 47 7 40.000đ Cách đây 3 ngày
14 Đinh Quốc Huy #28125 Sắt I Không Rank 136 18 150.000đ Cách đây 3 ngày
15 Nguyễn Minh Hiếu #28132 Chưa Rank Không Rank 47 13 40.000đ Cách đây 3 ngày
16 Nguyễn Minh Hiếu #28144 Chưa xác định Không Rank 35 3 20.000đ Cách đây 3 ngày
17 Minh Hải #28038 Vàng IV Không Rank 43 9 100.000đ Cách đây 3 ngày
18 Quang Hiếu #28074 Sắt I Không Rank 52 23 80.000đ Cách đây 3 ngày
19 Hoàng Nguyễn #28091 Chưa Rank Không Rank 93 20 90.000đ Cách đây 3 ngày
20 Hà Bảo Khôi #28123 Chưa Rank Không Rank 46 9 50.000đ Cách đây 4 ngày
21 Công Đặng #28133 Sắt I Không Rank 26 4 20.000đ Cách đây 5 ngày
22 NV Hoan #28126 Bạc III Không Rank 54 18 70.000đ Cách đây 5 ngày
23 Trần Thắng� #28109 Chưa Rank Không Rank 46 5 40.000đ Cách đây 5 ngày
24 Khưu Chấn Nam #28093 Đồng II Không Rank 39 18 40.000đ Cách đây 6 ngày
25 Tạ Lê Minh #28058 Vàng IV Không Rank 37 15 120.000đ Cách đây 6 ngày
26 Hồ Tuấn #28075 Chưa xác định Không Rank 24 1 15.000đ Cách đây 6 ngày
27 Linh Phan #28087 Sắt I Không Rank 51 13 80.000đ Cách đây 6 ngày
28 Thanh Hung DP #28080 Đồng IV Không Rank 33 2 30.000đ Cách đây 6 ngày
29 Quốc Dũng #28083 Chưa Rank Không Rank 27 12 40.000đ Cách đây 6 ngày
30 Vũ Thế Long #28113 Chưa Rank Không Rank 46 6 40.000đ Cách đây 7 ngày
31 Nguyễn Thiên Đăng #28120 Chưa Rank Không Rank 46 13 50.000đ Cách đây 7 ngày
32 Nâu Đá #28086 Chưa Rank Không Rank 45 5 40.000đ Cách đây 7 ngày
33 ChúBé NgốcNghếch #28118 Chưa xác định Không Rank 19 1 30.000đ Cách đây 1 tuần
34 Chu Đại #28081 Chưa xác định Không Rank 32 55 270.000đ Cách đây 1 tuần
35 Phạm Tiến Thắng #28106 Chưa Rank Không Rank 45 6 40.000đ Cách đây 1 tuần
36 Nâu Đá #28119 Chưa Rank Không Rank 18 4 30.000đ Cách đây 1 tuần
37 Trần Hoàng #28103 Chưa xác định Không Rank 21 2 20.000đ Cách đây 1 tuần
38 Vĩnh Phát Đặng #28084 Sắt II Không Rank 57 25 70.000đ Cách đây 1 tuần
39 Nguyễn Thái Sơn #28001 Chưa Rank Không Rank 33 13 100.000đ Cách đây 1 tuần
40 Trịnh Hoàng #28107 Chưa Rank Không Rank 45 9 50.000đ Cách đây 1 tuần
41 Trần Thắng� #28092 Chưa Rank Không Rank 97 20 90.000đ Cách đây 1 tuần
42 Bố Đời #28098 Đồng III Không Rank 43 5 40.000đ Cách đây 1 tuần
43 Nguyễn Thanh Phú #28104 Bạc I Không Rank 66 32 150.000đ Cách đây 1 tuần
44 Nguyễn Anh Tuấn #28062 Chưa Rank Không Rank 45 9 50.000đ Cách đây 1 tuần
45 Hong Tran #28102 Chưa xác định Không Rank 14 4 15.000đ Cách đây 2 tuần
46 Công Hậu #28100 Sắt III Không Rank 42 19 70.000đ Cách đây 2 tuần
47 Bảo Nguyễn #28094 Chưa xác định Không Rank 43 3 40.000đ Cách đây 2 tuần
48 Bảo Nguyễn #28073 Chưa xác định Không Rank 18 3 30.000đ Cách đây 2 tuần
49 Lã Minh Hải #28101 Chưa Rank Không Rank 45 5 100.000đ Cách đây 2 tuần
50 Trần Quang Khải #28067 Chưa xác định Không Rank 40 9 50.000đ Cách đây 2 tuần