Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 9 Đang online
  • 1 Nguyễn Quý Quỳnh
  • 2 Nguyễn Quý Quỳnh
  • 3 Minh Quân
  • 4 Phạm Trung Hiếu
  • 5 Hùng Văn Hoàng
  • 6 Trần Thắng�
  • 7 Phạm Nam
  • 8 Quốcc Kiệtt
  • 9 Huỳnh Bá Kiên
  • 10 Huỳnh Bá Kiên

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Nguyễn Quý Quỳnh #26054 Đồng III Không Rank 47 12 60.000đ Cách đây 10 giờ
2 Nguyễn Quý Quỳnh #26071 Chưa xác định Không Rank 14 4 15.000đ Cách đây 10 giờ
3 Minh Quân #25945 Chưa Rank Không Rank 20 3 40.000đ Cách đây 13 giờ
4 Phạm Trung Hiếu #26065 Chưa Rank Không Rank 31 4 40.000đ Cách đây 17 giờ
5 Hùng Văn Hoàng #16945 Chưa Rank Không Rank 57 12 70.000đ Cách đây 17 giờ
6 Trần Thắng� #25651 Bạch Kim II Bạch Kim 145 140 1.200.000đ Cách đây 17 giờ
7 Phạm Nam #26061 Chưa xác định Không Rank 13 5 15.000đ Cách đây 17 giờ
8 Quốcc Kiệtt #26056 Đồng III Không Rank 22 5 40.000đ Cách đây 18 giờ
9 Huỳnh Bá Kiên #26064 Chưa Rank Không Rank 31 4 40.000đ Cách đây 18 giờ
10 Huỳnh Bá Kiên #26055 Chưa Rank Không Rank 29 1 30.000đ Cách đây 19 giờ
11 Huỳnh Bá Kiên #26063 Chưa Rank Không Rank 31 3 30.000đ Cách đây 19 giờ
12 Nguyễn Thiên Bảo #26057 Chưa Rank Không Rank 48 8 50.000đ Cách đây 19 giờ
13 Khac Nguyen #17061 Chưa Rank Không Rank 51 9 60.000đ Cách đây 19 giờ
14 Sơn Ske #15433 Chưa Rank Không Rank 53 10 70.000đ Cách đây 21 giờ
15 Nguyễn HảiAnh #25967 Bạc IV Đồng 51 10 60.000đ Cách đây 1 ngày
16 Lâm Thành Hón #22460 Sắt II Không Rank 17 4 100.000đ Cách đây 1 ngày
17 Khánh Tiên Sinh #25449 Đồng II Không Rank 28 5 100.000đ Cách đây 2 ngày
18 Minh Quân Võ #25898 Đồng III Đồng 97 35 200.000đ Cách đây 2 ngày
19 Phong Kiếm Hiệp #26000 Chưa Rank Không Rank 101 46 200.000đ Cách đây 2 ngày
20 Hoàng Anh Phạm Rio #25940 Đồng I Bạc 145 34 250.000đ Cách đây 2 ngày
21 Monta Dương #26051 Chưa xác định Không Rank 14 2 15.000đ Cách đây 2 ngày
22 Dũng Tài #26034 Đồng III Không Rank 32 7 40.000đ Cách đây 2 ngày
23 Hương Thị Lê #26031 Chưa xác định Không Rank 14 6 15.000đ Cách đây 2 ngày
24 Út Duyên #26053 Chưa xác định Không Rank 16 2 15.000đ Cách đây 2 ngày
25 Như ThuầnT #22804 Chưa Rank Đồng 100 45 250.000đ Cách đây 2 ngày
26 Người Dùng Lâm #26050 Chưa Rank Không Rank 31 3 40.000đ Cách đây 2 ngày
27 Nguyễn Linh #26045 Bạc III Bạc 41 8 50.000đ Cách đây 2 ngày
28 Hắc Nguyên #26048 Chưa Rank Không Rank 32 16 50.000đ Cách đây 2 ngày
29 Quan Ngo #26046 Chưa Rank Không Rank 21 2 30.000đ Cách đây 2 ngày
30 Minh Hiếu #25719 Đồng III Không Rank 25 12 80.000đ Cách đây 2 ngày
31 Monta Dương #26049 Chưa Rank Không Rank 31 2 40.000đ Cách đây 2 ngày
32 Trường Spring #25944 Bạch Kim III Vàng 127 35 250.000đ Cách đây 2 ngày
33 Quốc Bảo #25969 Vàng IV Bạc 129 36 200.000đ Cách đây 2 ngày
34 Tam Thoa #26052 Chưa xác định Không Rank 24 2 15.000đ Cách đây 2 ngày
35 Huy Pham #16747 Chưa Rank Không Rank 60 4 60.000đ Cách đây 2 ngày
36 Huỳnh Mạnh Phúc #25789 Bạc I Vàng 133 43 250.000đ Cách đây 2 ngày
37 Sinh Tam #26035 Bạc III Bạc 34 9 40.000đ Cách đây 2 ngày
38 Đồng Ngọc Hải #26032 Chưa xác định Không Rank 12 1 15.000đ Cách đây 2 ngày
39 Đồng Ngọc Hải #26042 Chưa xác định Không Rank 13 3 15.000đ Cách đây 2 ngày
40 Đồng Ngọc Hải #26014 Chưa Rank Bạc 37 9 70.000đ Cách đây 2 ngày
41 Thành Sally #26033 Chưa Rank Đồng 33 6 40.000đ Cách đây 2 ngày
42 Thanh Thiết #26040 Sắt II Không Rank 29 6 40.000đ Cách đây 2 ngày
43 Thanh Quang #26021 Đồng III Bạc 63 12 70.000đ Cách đây 2 ngày
44 Huy Hoàng #26039 Sắt IV Đồng 29 8 50.000đ Cách đây 2 ngày
45 Trần Thắng� #25866 Đồng IV Bạc 72 28 120.000đ Cách đây 2 ngày
46 Nguyễn Thế Trịnh #26038 Vàng I Không Rank 20 1 15.000đ Cách đây 3 ngày
47 Trung Phong Dao Tran #26044 Chưa Rank Không Rank 32 12 50.000đ Cách đây 3 ngày
48 Thảo Thiếu Thình Thương #26026 Đồng II Không Rank 20 1 30.000đ Cách đây 3 ngày
49 Quan Ngo #26041 Đồng IV Không Rank 27 2 30.000đ Cách đây 3 ngày
50 Phạm Quang Mạnh #25929 Vàng III Bạc 76 25 200.000đ Cách đây 3 ngày