Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 7 Đang online
  • 1 Thanh Thiết
  • 2 Khôngyêuđừngnói Lờicayđắng
  • 3 Vũ Đình Phú
  • 4 Phan Phùng Tuyền
  • 5 Trần Thắng�
  • 6 Công Hậu
  • 7 Họ Phạm. Nhóc Gà
  • 8 Nguyễn Tín
  • 9 Nguyễn Tín
  • 10 Vũ Thế Trung

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Thanh Thiết #27579 Sắt II Sắt 27 9 50.000đ Cách đây 6 giờ
2 Khôngyêuđừngnói Lờicayđắng #27578 Đồng IV Không Rank 28 4 40.000đ Cách đây 10 giờ
3 Vũ Đình Phú #27475 Chưa Rank Không Rank 148 14 250.000đ Cách đây 12 giờ
4 Phan Phùng Tuyền #27549 Chưa xác định Không Rank 5 1 15.000đ Cách đây 12 giờ
5 Trần Thắng� #27570 Chưa Rank Không Rank 18 18 70.000đ Cách đây 14 giờ
6 Công Hậu #26466 Chưa Rank Đồng 37 9 80.000đ Cách đây 20 giờ
7 Họ Phạm. Nhóc Gà #27462 Sắt IV Đồng 47 13 80.000đ Cách đây 1 ngày
8 Nguyễn Tín #27555 Chưa xác định Không Rank 14 1 15.000đ Cách đây 1 ngày
9 Nguyễn Tín #27574 Chưa xác định Không Rank 20 1 15.000đ Cách đây 1 ngày
10 Vũ Thế Trung #27527 Chưa xác định Không Rank 15 2 15.000đ Cách đây 1 ngày
11 Vũ Huy #27573 Chưa xác định Không Rank 29 3 15.000đ Cách đây 2 ngày
12 Yoshi Nanase #27571 Chưa Rank Đồng 111 16 120.000đ Cách đây 2 ngày
13 Nhật Nguyễn #27577 Chưa xác định Không Rank 28 1 20.000đ Cách đây 2 ngày
14 Kẻ Bất Dung Thứ #27534 Sắt II Không Rank 70 30 150.000đ Cách đây 2 ngày
15 Nguyễn Thanh An #27568 Chưa xác định Không Rank 24 5 50.000đ Cách đây 3 ngày
16 Hoàng Thanh An #27559 Sắt IV Không Rank 55 23 100.000đ Cách đây 3 ngày
17 Lê Hùng #27567 Chưa xác định Không Rank 22 2 15.000đ Cách đây 3 ngày
18 Lộc Hoàng #27556 Chưa Rank Không Rank 113 15 120.000đ Cách đây 3 ngày
19 kan nguyễn #20834 Chưa Rank Không Rank 107 17 150.000đ Cách đây 4 ngày
20 Nguyễn Xuân Trường #27562 Chưa xác định Không Rank 24 1 15.000đ Cách đây 4 ngày
21 Nguyễn Xuân Trường #27565 Đồng IV Đồng 22 8 40.000đ Cách đây 4 ngày
22 Nguyễn Xuân Trường #27569 Sắt II Không Rank 39 6 40.000đ Cách đây 4 ngày
23 Khôngyêuđừngnói Lờicayđắng #27566 Đồng II Không Rank 42 2 40.000đ Cách đây 4 ngày
24 Ngân Ngu Ngơ #27511 Chưa xác định Không Rank 22 6 40.000đ Cách đây 4 ngày
25 Xoá Ma #27552 Sắt II Không Rank 63 11 70.000đ Cách đây 4 ngày
26 Trần Thế Hiệp #27558 Chưa xác định Không Rank 35 5 50.000đ Cách đây 5 ngày
27 Trần Thắng� #27560 Chưa xác định Không Rank 35 9 50.000đ Cách đây 5 ngày
28 Bích Hảo #27543 Chưa Rank Không Rank 20 3 40.000đ Cách đây 5 ngày
29 Tam Thiếu #27544 Sắt I Không Rank 29 8 50.000đ Cách đây 6 ngày
30 Họ Phạm. Nhóc Gà #27537 Sắt IV Không Rank 40 9 50.000đ Cách đây 6 ngày
31 kan nguyễn #27554 Chưa xác định Không Rank 14 3 40.000đ Cách đây 6 ngày
32 Hếu Hếu #27553 Chưa Rank Không Rank 25 2 15.000đ Cách đây 6 ngày
33 Hoàng Anos #27533 Sắt I Không Rank 33 11 50.000đ Cách đây 6 ngày
34 Linh Nguyễn #27532 Chưa xác định Không Rank 12 3 15.000đ Cách đây 6 ngày
35 Anh Nay #27550 Chưa xác định Không Rank 13 4 20.000đ Cách đây 7 ngày
36 Phạm Tiến Thắng #27542 Đồng III Đồng 42 6 50.000đ Cách đây 1 tuần
37 Vũ Lân #27539 Sắt IV Đồng 32 2 40.000đ Cách đây 1 tuần
38 'Đạt' 'Cúc' #27547 Sắt III Đồng 15 15 70.000đ Cách đây 1 tuần
39 Hiển Nguyễn #27395 Sắt III Không Rank 40 22 100.000đ Cách đây 1 tuần
40 Anh Nay #27536 Chưa xác định Không Rank 12 1 15.000đ Cách đây 1 tuần
41 kan nguyễn #27538 Chưa xác định Không Rank 24 2 30.000đ Cách đây 1 tuần
42 Nguyen Tan Duy #27402 Chưa Rank Bạc 48 17 100.000đ Cách đây 1 tuần
43 kan nguyễn #27541 Chưa xác định Không Rank 16 5 50.000đ Cách đây 1 tuần
44 Tung Vu #27524 Sắt II Không Rank 38 16 60.000đ Cách đây 1 tuần
45 Tung Vu #27535 Chưa xác định Không Rank 36 6 70.000đ Cách đây 1 tuần
46 Châu Hồ Nam #27528 Sắt III Đồng 63 18 120.000đ Cách đây 1 tuần
47 Nguyễn Mạnh Cường #27421 Chưa Rank Đồng 99 27 120.000đ Cách đây 2 tuần
48 Khang Trần #27444 Sắt IV Không Rank 62 43 200.000đ Cách đây 2 tuần
49 Chung Idnh #27478 Chưa xác định Không Rank 19 3 15.000đ Cách đây 2 tuần
50 Phạm Tiến Thắng #27529 Chưa xác định Không Rank 21 5 20.000đ Cách đây 2 tuần