Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 7 Đang online
  • 1 Khanh Nguyen
  • 2 Việt Anh
  • 3 Nguyễn Phương
  • 4 Minh An Trương
  • 5 Nâu Đá
  • 6 Kaka Thúi
  • 7 Trần Thắng�
  • 8 Trần Thắng�
  • 9 Nguyễ Cường
  • 10 Thở Dài

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Khanh Nguyen #22243 Chưa Rank Không Rank 77 12 70.000đ Cách đây 2 giờ
2 Việt Anh #22321 Đồng III Bạc 61 12 50.000đ Cách đây 2 giờ
3 Nguyễn Phương #22323 Đồng IV Không Rank 30 4 20.000đ Cách đây 2 giờ
4 Minh An Trương #16163 Chưa Rank Không Rank 37 5 30.000đ Cách đây 3 giờ
5 Nâu Đá #22211 Chưa xác định Không Rank 23 3 30.000đ Cách đây 4 giờ
6 Kaka Thúi #22173 Chưa xác định Không Rank 19 4 30.000đ Cách đây 6 giờ
7 Trần Thắng� #22282 Chưa xác định Không Rank 16 1 30.000đ Cách đây 15 giờ
8 Trần Thắng� #22306 Bạc IV Bạc 80 15 80.000đ Cách đây 17 giờ
9 Nguyễ Cường #22268 Chưa Rank Không Rank 32 3 30.000đ Cách đây 18 giờ
10 Thở Dài #22298 Sắt I Đồng 53 8 50.000đ Cách đây 18 giờ
11 Tung Vu #21211 Chưa xác định Không Rank 18 1 30.000đ Cách đây 22 giờ
12 Vinh Dao #22187 Chưa Rank Bạc 132 46 300.000đ Cách đây 23 giờ
13 Đường Tâm GI #22263 Chưa Rank Không Rank 38 5 30.000đ Cách đây 1 ngày
14 Tín Trương #22076 Chưa Rank Không Rank 128 21 130.000đ Cách đây 1 ngày
15 Nguyễn Trung Kiên #22312 Chưa Rank Không Rank 28 4 20.000đ Cách đây 1 ngày
16 Trần Thắng� #22303 Chưa xác định Không Rank 12 4 30.000đ Cách đây 1 ngày
17 Nguyen The Huy #22317 Bạc II Không Rank 29 3 30.000đ Cách đây 1 ngày
18 Nguyễn Việt Trung #20582 Chưa xác định Không Rank 19 2 30.000đ Cách đây 1 ngày
19 Con Gai la Dieu #22284 Chưa xác định Không Rank 19 1 15.000đ Cách đây 2 ngày
20 Đoàn Hàn Tuyên #22215 Chưa Rank Không Rank 143 64 400.000đ Cách đây 2 ngày
21 Hải Hạ #22177 Chưa xác định Không Rank 50 9 100.000đ Cách đây 2 ngày
22 Khoa Tran Xuan #17693 Chưa Rank Không Rank 37 6 30.000đ Cách đây 2 ngày
23 Tùng Blue #22305 Chưa xác định Không Rank 1 7 15.000đ Cách đây 2 ngày
24 Trần Văn Hải #22273 Chưa Rank Không Rank 97 15 100.000đ Cách đây 2 ngày
25 Trần Thế Hiệp #22193 Chưa xác định Không Rank 21 3 30.000đ Cách đây 2 ngày
26 Heo Tủn #22281 Chưa Rank Không Rank 40 6 30.000đ Cách đây 2 ngày
27 Tung Vu #16571 Chưa Rank Không Rank 40 3 40.000đ Cách đây 2 ngày
28 Người Mua Vui #22299 Đồng IV Bạc 43 15 50.000đ Cách đây 2 ngày
29 Hải Hạ #22302 Chưa xác định Không Rank 15 3 20.000đ Cách đây 2 ngày
30 Lăng Viết Hậu #22309 Đồng III Không Rank 22 4 20.000đ Cách đây 2 ngày
31 Bùi Cao Liêm #21468 Sắt IV Không Rank 24 6 100.000đ Cách đây 2 ngày
32 Vũ Thế Trung #22301 Sắt I Không Rank 21 3 20.000đ Cách đây 2 ngày
33 Hong Tran #22307 Chưa xác định Không Rank 5 1 15.000đ Cách đây 2 ngày
34 Cao Tuấn Minh #22261 Đồng IV Bạc 65 13 60.000đ Cách đây 2 ngày
35 Quyen Vo #22264 Chưa Rank Không Rank 69 13 60.000đ Cách đây 2 ngày
36 Son Binh Nguyen #22308 Chưa Rank Không Rank 28 5 20.000đ Cách đây 2 ngày
37 Đinh Bắc #22257 Chưa xác định Không Rank 10 5 30.000đ Cách đây 3 ngày
38 Sơn Xinh Zai #17789 Chưa Rank Không Rank 37 6 40.000đ Cách đây 3 ngày
39 Điều Lê #22272 Chưa Rank Không Rank 23 1 20.000đ Cách đây 3 ngày
40 Phan Minh Tiền #22275 Chưa Rank Không Rank 47 15 50.000đ Cách đây 3 ngày
41 Khánh Nam Mac #21888 Đồng IV Không Rank 30 19 120.000đ Cách đây 3 ngày
42 Dang Le #22277 Chưa Rank Không Rank 22 3 20.000đ Cách đây 3 ngày
43 Tung Vu #22189 Chưa xác định Không Rank 15 1 30.000đ Cách đây 3 ngày
44 Vô Thường #22262 Chưa Rank Không Rank 22 1 20.000đ Cách đây 3 ngày
45 Văn Hậu #22276 Chưa Rank Không Rank 30 6 40.000đ Cách đây 3 ngày
46 Nguyễn Quang Đại #22289 Sắt IV Không Rank 37 8 30.000đ Cách đây 3 ngày
47 Thở Dài #22290 Sắt I Bạc 24 3 20.000đ Cách đây 3 ngày
48 Trần Tuấn Trần #22270 Chưa Rank Bạc 133 36 200.000đ Cách đây 3 ngày
49 Một Người Đã Xa #22260 Chưa Rank Bạc 104 47 250.000đ Cách đây 3 ngày
50 Dang Le #22233 Chưa Rank Không Rank 38 2 30.000đ Cách đây 3 ngày