Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 17 Đang online
  • 1 Trần Thắng�
  • 2 Công Luận
  • 3 Mẫn Nguyễn Minh
  • 4 Vũ Lân
  • 5 Toàn Thắng
  • 6 Công Luận
  • 7 Nguyễn Mạnh Cường
  • 8 Huan Duongvanhuan
  • 9 Masia El
  • 10 Son Binh Nguyen

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Trần Thắng� #27239 Chưa Rank Không Rank 32 13 50.000đ Cách đây 13 phút
2 Công Luận #27041 Chưa xác định Không Rank 2 2 15.000đ Cách đây 3 giờ
3 Mẫn Nguyễn Minh #27214 Chưa xác định Không Rank 31 5 50.000đ Cách đây 4 giờ
4 Vũ Lân #27233 Sắt I Đồng 36 6 40.000đ Cách đây 4 giờ
5 Toàn Thắng #27224 Chưa Rank Không Rank 38 2 40.000đ Cách đây 7 giờ
6 Công Luận #27223 Chưa xác định Không Rank 11 1 15.000đ Cách đây 7 giờ
7 Nguyễn Mạnh Cường #20825 Chưa Rank Không Rank 108 23 130.000đ Cách đây 7 giờ
8 Huan Duongvanhuan #27191 Chưa xác định Không Rank 15 1 15.000đ Cách đây 22 giờ
9 Masia El #27219 Sắt I Không Rank 31 9 100.000đ Cách đây 24 giờ
10 Son Binh Nguyen #27176 Chưa xác định Không Rank 15 1 20.000đ Cách đây 1 ngày
11 Đoàn Quốc NGhĩa #27231 Chưa Rank Sắt 75 22 120.000đ Cách đây 1 ngày
12 Công Luận #27226 Chưa xác định Không Rank 12 2 15.000đ Cách đây 1 ngày
13 Linh Do #27215 Chưa xác định Không Rank 18 2 20.000đ Cách đây 1 ngày
14 Trần Văn Quyền #27130 Sắt III Bạc 44 11 80.000đ Cách đây 1 ngày
15 Lê Xuân Tuấn #27097 Sắt I Đồng 32 13 70.000đ Cách đây 1 ngày
16 Vũ Anh #27193 Chưa xác định Không Rank 14 2 40.000đ Cách đây 1 ngày
17 Nguyễn Xuân Minh #26606 Chưa Rank Bạc 105 41 180.000đ Cách đây 2 ngày
18 Lê Thị Nguyệt #27166 Chưa Rank Bạc 50 19 80.000đ Cách đây 2 ngày
19 Họ Phạm. Nhóc Gà #27208 Đồng III Bạc 40 9 50.000đ Cách đây 2 ngày
20 Công Luận #27221 Chưa xác định Không Rank 14 3 20.000đ Cách đây 2 ngày
21 Cậu Vàng #27132 Sắt III Không Rank 54 10 70.000đ Cách đây 2 ngày
22 Thanh Lê Tùng #27207 Đồng I Đồng 36 11 50.000đ Cách đây 2 ngày
23 Thành Sally #27212 Chưa Rank Không Rank 22 4 30.000đ Cách đây 2 ngày
24 Trúc Bùi #27205 Sắt I Không Rank 26 7 50.000đ Cách đây 2 ngày
25 Dũng Nguyễn #26877 Chưa Rank Vàng 146 54 400.000đ Cách đây 2 ngày
26 Nguyễn Văn Nam #27220 Chưa xác định Không Rank 23 3 20.000đ Cách đây 2 ngày
27 Vũ Văn Đạt #27198 Chưa Rank Không Rank 47 19 70.000đ Cách đây 2 ngày
28 Đuchuynh #27209 Sắt II Không Rank 41 12 50.000đ Cách đây 2 ngày
29 Minh Soái Ca #27178 Chưa xác định Không Rank 10 1 15.000đ Cách đây 3 ngày
30 Hùng Văn Hoàng #27137 Chưa Rank Vàng 148 48 300.000đ Cách đây 3 ngày
31 Công Luận #27201 Chưa xác định Không Rank 20 10 30.000đ Cách đây 3 ngày
32 Nguyen Ich Hoang Anh #27122 Chưa Rank Vàng 147 53 300.000đ Cách đây 3 ngày
33 Vũ Hà Thành #27054 Chưa Rank Bạc 67 13 100.000đ Cách đây 3 ngày
34 Đức Nguyễn #27211 Chưa Rank Không Rank 62 11 60.000đ Cách đây 3 ngày
35 Cristiano Lau #27217 Bạc IV Vàng 59 15 70.000đ Cách đây 3 ngày
36 Ha Nguyen #27195 Chưa xác định Không Rank 17 8 20.000đ Cách đây 3 ngày
37 Ran Huang #14907 Chưa Rank Bạc 99 13 120.000đ Cách đây 4 ngày
38 Nguyễn Tùng #27126 Chưa Rank Vàng 88 40 180.000đ Cách đây 4 ngày
39 Đức Nguyễn #27200 Sắt II Không Rank 45 12 60.000đ Cách đây 4 ngày
40 Vũ Hữu #26522 Chưa Rank Kim Cương 97 80 700.000đ Cách đây 4 ngày
41 Nguyen Hoang Nguyen #27187 Chưa xác định Không Rank 13 2 20.000đ Cách đây 4 ngày
42 Họ Trần Tên Tùng #27190 Chưa xác định Không Rank 24 3 15.000đ Cách đây 4 ngày
43 Ly Boos #27158 Đồng IV Bạc 29 4 40.000đ Cách đây 4 ngày
44 Hồ Tuấn Hùng #26736 Chưa Rank Bạc 62 35 150.000đ Cách đây 5 ngày
45 Nguyễn Vy #27204 Chưa Rank Bạc 48 18 70.000đ Cách đây 5 ngày
46 Nguyễn Huy Tuấn #27153 Sắt I Đồng 148 38 250.000đ Cách đây 5 ngày
47 Nguyễn Quang #27105 Sắt IV Không Rank 22 11 100.000đ Cách đây 5 ngày
48 Đang La #27133 Sắt III Không Rank 40 12 100.000đ Cách đây 5 ngày
49 Viet Quang #27196 Bạc III Đồng 34 9 50.000đ Cách đây 5 ngày
50 Lozz Phan #26594 Chưa Rank Bạc 97 27 150.000đ Cách đây 5 ngày