Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 6 Đang online
  • 1 Thànhh Tú
  • 2 Trần Việt Thắng
  • 3 Truc Nguyen
  • 4 Nguyen Le Dong Duy
  • 5 Nguyen Chung
  • 6 Minh Vỹ
  • 7 Thành
  • 8 Vũ Văn
  • 9 Hình Như Không Có
  • 10 Việt Long

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Thànhh Tú #28532 Chưa xác định Không Rank 22 1 30.000đ Cách đây 16 giờ
2 Trần Việt Thắng #28535 Chưa Rank Không Rank 47 8 50.000đ Cách đây 20 giờ
3 Truc Nguyen #28517 Đồng I Không Rank 71 19 100.000đ Cách đây 21 giờ
4 Nguyen Le Dong Duy #28530 Chưa xác định Không Rank 22 3 20.000đ Cách đây 1 ngày
5 Nguyen Chung #28519 Chưa Rank Không Rank 59 9 50.000đ Cách đây 2 ngày
6 Minh Vỹ #28537 Chưa xác định Không Rank 16 4 15.000đ Cách đây 2 ngày
7 Thành #28466 Bạc IV Không Rank 151 65 300.000đ Cách đây 2 ngày
8 Vũ Văn #28464 Chưa Rank Không Rank 95 20 100.000đ Cách đây 3 ngày
9 Hình Như Không Có #28505 Chưa xác định Không Rank 12 1 15.000đ Cách đây 3 ngày
10 Việt Long #15537 Chưa Rank Không Rank 90 14 120.000đ Cách đây 3 ngày
11 Thuan Duong #28516 Chưa Rank Không Rank 59 20 70.000đ Cách đây 4 ngày
12 Minh Trần #28221 Chưa Rank Không Rank 47 11 50.000đ Cách đây 4 ngày
13 Vũ Thế Trung #28509 Chưa Rank Không Rank 23 9 30.000đ Cách đây 4 ngày
14 Trần Thế Hiệp #28498 Chưa Rank Không Rank 59 10 50.000đ Cách đây 4 ngày
15 Ace Gao #28264 Chưa Rank Không Rank 53 15 50.000đ Cách đây 4 ngày
16 Nguyen Thai #28518 Chưa Rank Không Rank 53 10 50.000đ Cách đây 4 ngày
17 Nguyen Thai #28510 Chưa Rank Không Rank 52 18 50.000đ Cách đây 4 ngày
18 Minh Vỹ #28513 Chưa Rank Không Rank 53 11 50.000đ Cách đây 5 ngày
19 Dũng Tran #28475 Đồng II Không Rank 68 17 70.000đ Cách đây 5 ngày
20 Danh Võ #28511 Chưa xác định Không Rank 15 2 20.000đ Cách đây 5 ngày
21 Docter Kucho #27983 Chưa Rank Đồng 64 30 200.000đ Cách đây 5 ngày
22 Trúc Nghi #27978 Chưa Rank Không Rank 49 12 70.000đ Cách đây 6 ngày
23 Bảo Duy #28463 Bạc III Không Rank 55 20 120.000đ Cách đây 7 ngày
24 Đỗ Thành Đạt #28276 Chưa Rank Không Rank 39 16 50.000đ Cách đây 7 ngày
25 Ok Ok #28355 Vàng III Không Rank 71 22 100.000đ Cách đây 7 ngày
26 Nguyễn Vũ #24802 Chưa Rank Đồng 117 59 350.000đ Cách đây 1 tuần
27 Hải Hạ #28502 Chưa xác định Không Rank 21 2 15.000đ Cách đây 1 tuần
28 Hải Hạ #28404 Chưa Rank Không Rank 54 12 70.000đ Cách đây 1 tuần
29 Nguyen Le Dong Duy #28504 Chưa xác định Không Rank 16 1 15.000đ Cách đây 1 tuần
30 Minh Vỹ #28487 Chưa xác định Không Rank 16 4 20.000đ Cách đây 1 tuần
31 Quân Đinh #28501 Chưa Rank Không Rank 62 25 70.000đ Cách đây 1 tuần
32 Ngô Đức Thịnh #28426 Đồng II Không Rank 111 97 400.000đ Cách đây 1 tuần
33 Dũng Nguyễn #28431 Sắt I Không Rank 147 74 350.000đ Cách đây 1 tuần
34 Minh Vỹ #28443 Chưa Rank Không Rank 55 10 50.000đ Cách đây 1 tuần
35 Nguyễn Đạt #28454 Vàng IV Không Rank 115 60 250.000đ Cách đây 1 tuần
36 Đỗ Kiên #28402 Chưa Rank Không Rank 53 13 50.000đ Cách đây 2 tuần
37 Cươ Ng #28440 Chưa Rank Không Rank 54 5 50.000đ Cách đây 2 tuần
38 Bảo Chau #28477 Chưa Rank Không Rank 57 12 50.000đ Cách đây 2 tuần
39 Hà My #28382 Đồng I Không Rank 34 10 50.000đ Cách đây 2 tuần
40 Việt Long #14125 Chưa Rank Không Rank 116 26 180.000đ Cách đây 2 tuần
41 Toan Truong #28447 Chưa Rank Không Rank 58 15 60.000đ Cách đây 2 tuần
42 Thànhh Tú #28474 Chưa Rank Không Rank 61 11 50.000đ Cách đây 2 tuần
43 Bùi Ngọc Quang Huy #27994 Sắt I Không Rank 62 16 100.000đ Cách đây 2 tuần
44 Nguyễn Viết Luyến #28479 Chưa Rank Không Rank 58 6 50.000đ Cách đây 2 tuần
45 Minh Nguyễn #28218 Chưa xác định Không Rank 90 52 250.000đ Cách đây 2 tuần
46 Toan Truong #28457 Bạc IV Không Rank 62 13 100.000đ Cách đây 2 tuần
47 Đàm Quang #28469 Sắt I Không Rank 66 25 100.000đ Cách đây 2 tuần
48 Thành Đạt #28439 Chưa Rank Không Rank 54 13 50.000đ Cách đây 2 tuần
49 Minh Vỹ #28459 Đồng III Không Rank 28 8 50.000đ Cách đây 2 tuần
50 Minh Quang Kayn Mid #28436 Vàng II Không Rank 82 41 150.000đ Cách đây 2 tuần