Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 9 Đang online
  • 1 Hiep Nguyen
  • 2 Duyên Duyên
  • 3 Đỗ Việt Anh
  • 4 Công Danh
  • 5 Ðång Duy
  • 6 Cường Dương
  • 7 Nguyễn Việt.Anh
  • 8 Tây Hồ
  • 9 MN Toàn
  • 10 Tuan Tran Thanh

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Hiep Nguyen #23683 Chưa Rank Bạc 42 2 40.000đ Cách đây 2 giờ
2 Duyên Duyên #15734 Chưa Rank Không Rank 37 5 40.000đ Cách đây 4 giờ
3 Đỗ Việt Anh #23676 Chưa xác định Không Rank 7 9 70.000đ Cách đây 6 giờ
4 Công Danh #23706 Chưa Rank Đồng 64 14 60.000đ Cách đây 8 giờ
5 Ðång Duy #23707 Chưa Rank Không Rank 55 9 50.000đ Cách đây 9 giờ
6 Cường Dương #23713 Chưa Rank Bạc 31 2 30.000đ Cách đây 9 giờ
7 Nguyễn Việt.Anh #23714 Chưa Rank Không Rank 39 5 40.000đ Cách đây 10 giờ
8 Tây Hồ #23708 Chưa xác định Không Rank 24 4 30.000đ Cách đây 12 giờ
9 MN Toàn #23197 Chưa Rank Không Rank 95 30 120.000đ Cách đây 13 giờ
10 Tuan Tran Thanh #23690 Chưa Rank Bạc 85 21 100.000đ Cách đây 13 giờ
11 Út Duyên #23710 Chưa xác định Không Rank 11 1 20.000đ Cách đây 13 giờ
12 Minhtri Nguyen #23703 Chưa Rank Không Rank 24 3 20.000đ Cách đây 13 giờ
13 Vũ Anh #18336 Chưa Rank Không Rank 33 4 30.000đ Cách đây 13 giờ
14 Huấn HuGô #23568 Đồng IV Bạc 125 23 150.000đ Cách đây 14 giờ
15 Đức Nguyễn #23704 Chưa Rank Đồng 32 2 30.000đ Cách đây 23 giờ
16 May Cuc #14709 Chưa Rank Không Rank 36 6 40.000đ Cách đây 23 giờ
17 Đăng Nguyễn #16836 Chưa Rank Không Rank 32 2 30.000đ Cách đây 1 ngày
18 Huy Chi Long #23261 Đồng I Không Rank 38 10 60.000đ Cách đây 1 ngày
19 Trần Mùi #15366 Chưa Rank Không Rank 39 4 40.000đ Cách đây 1 ngày
20 Trần Mạnh #23698 Chưa Rank Đồng 92 17 100.000đ Cách đây 1 ngày
21 Nguyễn Quang Dinh #18620 Chưa Rank Không Rank 33 6 30.000đ Cách đây 1 ngày
22 ចាន់ ស #18122 Chưa Rank Không Rank 62 12 90.000đ Cách đây 1 ngày
23 Trần Thúy #23445 Chưa Rank Không Rank 84 8 80.000đ Cách đây 1 ngày
24 Dinh Nguyen #22537 Chưa Rank Vàng 132 38 200.000đ Cách đây 1 ngày
25 Nguyễn Thành Trừơng Híp #23693 Chưa xác định Không Rank 6 1 15.000đ Cách đây 1 ngày
26 Huỳnh Khôi #23694 Bạc III Bạc 30 9 40.000đ Cách đây 1 ngày
27 Võ Lễ #23364 Sắt I Không Rank 137 32 200.000đ Cách đây 1 ngày
28 Quoc Thai Cao #23671 Sắt IV Không Rank 33 5 40.000đ Cách đây 1 ngày
29 Nguyen Le #23334 Chưa xác định Không Rank 10 1 15.000đ Cách đây 1 ngày
30 Nâu Đá #20718 Chưa xác định Không Rank 9 2 30.000đ Cách đây 1 ngày
31 Hungvu Vu #15942 Chưa Rank Không Rank 57 13 60.000đ Cách đây 1 ngày
32 Thắng Nubita #22288 Đồng I Bạc 45 17 150.000đ Cách đây 1 ngày
33 Tuấn Phạm #23689 Đồng IV Không Rank 89 14 120.000đ Cách đây 1 ngày
34 Lý Hà #23180 Chưa xác định Không Rank 19 1 30.000đ Cách đây 1 ngày
35 Hồ Dĩ Khang #23701 Chưa Rank Đồng 65 17 70.000đ Cách đây 1 ngày
36 Mai Noel #23612 Đồng II Không Rank 89 25 120.000đ Cách đây 1 ngày
37 Thanh Duy #23696 Sắt II Đồng 33 1 30.000đ Cách đây 1 ngày
38 Arch Hoang #23700 Chưa Rank Không Rank 22 3 30.000đ Cách đây 1 ngày
39 Trần Thế Hiệp #23686 Chưa xác định Không Rank 30 2 40.000đ Cách đây 1 ngày
40 Trung Nguyen #23687 Chưa Rank Bạc 39 10 40.000đ Cách đây 1 ngày
41 Tinh Vo #23695 Chưa xác định Không Rank 23 3 15.000đ Cách đây 1 ngày
42 Mann Vici #23699 Chưa Rank Vàng 38 6 40.000đ Cách đây 1 ngày
43 Kiet Pham #14867 Chưa Rank Không Rank 42 3 40.000đ Cách đây 2 ngày
44 Hồ Dũng #23649 Chưa Rank Không Rank 86 9 70.000đ Cách đây 2 ngày
45 Hoàng DK #22946 Đồng IV Không Rank 35 6 100.000đ Cách đây 2 ngày
46 Nguyễn Văn Toàn #23692 Chưa xác định Không Rank 10 1 15.000đ Cách đây 2 ngày
47 Bộ Kinh Vân #23688 Chưa Rank Không Rank 85 18 70.000đ Cách đây 2 ngày
48 ĐoÀn HiỆp #23691 Đồng IV Không Rank 21 3 20.000đ Cách đây 2 ngày
49 Tin Gửi Bạn #23681 Chưa Rank Không Rank 14 1 20.000đ Cách đây 2 ngày
50 Tuấn Lê #23679 Chưa xác định Không Rank 12 1 20.000đ Cách đây 2 ngày