Giao dịch trực tiếp Liện hệ FB Admin 0967 867 240 6 Đang online
  • 1 Trần Tiến Hải
  • 2 Thanh Liêm
  • 3 Bùi Văn Hoà
  • 4 Non Nachtigall
  • 5 Phạm Tuấn
  • 6 Ưng Vũ
  • 7 Trần Việt Thắng
  • 8 Khánh Nguyễn
  • 9 Cuộc Sống Mà
  • 10 Phạm Xíu

2)GIAO DỊCH GẦN ĐÂY CỦA CÁC THÀNH VIÊN

STT Tên Thành Viên ID Acc Rank Khung Tướng Skin Giá Cách đây
1 Trần Tiến Hải #29768 Chưa Rank Không Rank 115 50 180.000đ Cách đây 3 ngày
2 Thanh Liêm #29367 Chưa Rank Không Rank 34 5 100.000đ Cách đây 4 ngày
3 Bùi Văn Hoà #29765 Chưa Rank Không Rank 31 1 50.000đ Cách đây 5 ngày
4 Non Nachtigall #29313 Chưa Rank Không Rank 83 27 120.000đ Cách đây 1 tuần
5 Phạm Tuấn #29757 Chưa Rank Không Rank 110 24 120.000đ Cách đây 1 tuần
6 Ưng Vũ #29761 Chưa Rank Không Rank 139 32 20.000đ Cách đây 1 tuần
7 Trần Việt Thắng #29614 Chưa Rank Không Rank 138 62 300.000đ Cách đây 1 tuần
8 Khánh Nguyễn #29586 Chưa Rank Không Rank 124 46 180.000đ Cách đây 1 tuần
9 Cuộc Sống Mà #29748 Bạc III Không Rank 132 47 20.000đ Cách đây 2 tuần
10 Phạm Xíu #29740 Chưa Rank Không Rank 94 28 100.000đ Cách đây 2 tuần
11 Xuân Lộc #29755 Chưa xác định Không Rank 7 3 15.000đ Cách đây 2 tuần
12 Trần Việt Thắng #29758 Chưa Rank Không Rank 137 46 20.000đ Cách đây 2 tuần
13 Vũ Hữu #29750 Chưa xác định Không Rank 10 2 15.000đ Cách đây 2 tuần
14 Nguyên Khoa #29680 Chưa Rank Không Rank 122 38 150.000đ Cách đây 2 tuần
15 Đạt Dương #29756 Chưa xác định Không Rank 29 4 50.000đ Cách đây 2 tuần
16 Toàn Vũ #29733 Chưa Rank Không Rank 128 46 20.000đ Cách đây 2 tuần
17 Tuệ Ấn #28196 Chưa Rank Không Rank 82 24 120.000đ Cách đây 2 tuần
18 Trần Việt Thắng #29749 Chưa Rank Không Rank 131 37 20.000đ Cách đây 3 tuần
19 Trà Trung Huy #29731 Vàng III Không Rank 135 73 20.000đ Cách đây 3 tuần
20 Nguyễn Thiện #29745 Chưa xác định Không Rank 22 8 40.000đ Cách đây 3 tuần
21 Vượng Đây Đừng Sợ #29604 Chưa Rank Không Rank 144 66 300.000đ Cách đây 3 tuần
22 Hiếu Lê #29703 Chưa Rank Không Rank 125 37 140.000đ Cách đây 3 tuần
23 Ngoc Phong #29736 Chưa xác định Không Rank 9 1 15.000đ Cách đây 4 tuần
24 Nâu Đá #29744 Chưa Rank Không Rank 38 5 50.000đ Cách đây 4 tuần
25 De Sti #29739 Chưa Rank Không Rank 44 10 50.000đ Cách đây 4 tuần
26 Ngọc Lương #29543 Chưa Rank Không Rank 126 51 200.000đ Cách đây 4 tuần
27 Hồ Minh Phúc #29742 Chưa Rank Không Rank 100 20 100.000đ Cách đây 4 tuần
28 Trần Việt Thắng #29741 Chưa Rank Không Rank 89 42 150.000đ Cách đây 4 tuần
29 Trần Việt Thắng #29695 Chưa Rank Không Rank 55 37 100.000đ Cách đây 4 tuần
30 Đức Đức #29746 Chưa xác định Không Rank 24 2 40.000đ Cách đây 1 tháng
31 Dung le Van #29728 Chưa xác định Không Rank 8 1 15.000đ Cách đây 1 tháng
32 Trần Việt Thắng #29483 Chưa Rank Không Rank 115 39 150.000đ Cách đây 1 tháng
33 Trần Hòa #28862 Chưa Rank Đồng 45 23 120.000đ Cách đây 1 tháng
34 Nguyễn Thiện #29727 Chưa xác định Không Rank 12 2 15.000đ Cách đây 1 tháng
35 Hung Do #29735 Chưa Rank Không Rank 100 20 120.000đ Cách đây 1 tháng
36 HIếu Ngô #29533 Chưa Rank Không Rank 107 43 150.000đ Cách đây 1 tháng
37 Phạm Tuấn #29738 Chưa Rank Không Rank 30 4 50.000đ Cách đây 1 tháng
38 Lâm Quân #29729 Chưa xác định Không Rank 9 4 15.000đ Cách đây 1 tháng
39 Dũng Hoàng #29737 Chưa xác định Không Rank 19 2 15.000đ Cách đây 1 tháng
40 Trần Việt Thắng #29705 Chưa Rank Không Rank 98 22 100.000đ Cách đây 2 tháng
41 Thieu Hai #29386 Chưa Rank Không Rank 109 46 170.000đ Cách đây 2 tháng
42 Thông Phạm #29665 Đồng IV Không Rank 88 56 200.000đ Cách đây 2 tháng
43 Thuyết Bất Đắc #29608 Chưa Rank Không Rank 138 46 200.000đ Cách đây 2 tháng
44 Tạ Quang Phong #29732 Chưa Rank Không Rank 120 44 20.000đ Cách đây 2 tháng
45 Tạ Quang Phong #29730 Chưa Rank Không Rank 118 33 120.000đ Cách đây 2 tháng
46 Thieu Hai #29724 Chưa Rank Không Rank 138 48 20.000đ Cách đây 2 tháng
47 Thieu Hai #29711 Đồng I Không Rank 57 19 60.000đ Cách đây 2 tháng
48 Nguyên Khoa #29503 Chưa Rank Không Rank 120 56 200.000đ Cách đây 2 tháng
49 Bình Nguyễn #29725 Chưa Rank Không Rank 132 34 20.000đ Cách đây 2 tháng
50 Nguyễn Huy #29712 Bạc I Không Rank 48 33 100.000đ Cách đây 2 tháng